Da Nord-Norge ble norsk

Dette skjedde da Kong Christian Quart gjorde Nord-Norge norsk på begynnelsen av 1600-tallet.