Her får du innblikk i den samiske kulturen

Sápmi

Sápmi er samenes rike. Og på samme tid ikke. Det er flere hundre år siden det ble tatt av kronen og tsaren. Lenge siden det ble en del av Norge, av Sverige, av Finland og Russland. Likevel er det fortsatt vårt land, samenes geografiske og kulturelle hjem, som brer seg fra Hedmark i sørvest til Kolahalvøya i nordøst.

Vil du komme på innsiden av det samiske livet må du være åpen for å lære og villig til å dele, klar til å bygge vennskap og åpen for å endre deg bittelitt. Da setter besøket spor for livet.

Tekst: Anja Christensen, NordNorsk Reiseliv

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Den beste måten å lære om samisk kultur på er å oppleve den selv. Å besøke samene på deres egne premisser og få et innblikk i kulturen og lokalsamfunn.

Hva interesserer deg? Er det livet som reindriftsutøver, samisk kunst, tilberedning og smaken av det samiske måltidet eller vil du dypdykke ned i vår samiske arv? Kanskje du finner svaret her.

En dag ved reinflokken

Jeg er Jon Mikkel. Og dette er mitt liv. I generasjoner har familien min drevet med reindrift, og nå er dette også min levemåte. Jeg inviterer deg med til reinflokken vår, ut til den vide horisonten og inn i områder som er forbeholdt reindriften. Lyden av vidda er stillhet, klikkene fra tusener av reinklover i bevegelse og toner fra joiken som har gått i arv. Lukten er en putrende gryte reinkjøtt og vinden som bærer med seg dufter av vill natur. Bli med inn i mitt liv på vidda!

Foto: Alessandro Belloli, Jil Yland lysare/ Ravdol Reindeer Herding

Vandring i samisk kunst

Kunst gir et øyeblikksbilde av kulturen vi lever i. Ofte gir den også en uventet speiling av oss selv. Ved å vandre gjennom Várdobáikis mangfoldige og innholdsrike samling av samisk kunst, kan du la deg berøre av det kunsten formidler og få et interessant innblikk i vår samiske kultur og historie. Kanskje ser du også deg selv og ditt eget liv i et nytt lys.

Det samiske måltid

Smaken av rein. Har du kjent lukten av reinkjøtt som koker over et knitrende bål, vet du at den er uimotståelig. Men har du tenkt over at det er gjennom sansene våre vi best forstår stedet og kulturen vi besøker?
Vi, reindriftsfamilien Utsi, inviterer deg derfor til å oppleve vår kulturarv gjennom å tilberede og innta et tradisjonsrikt samisk måltid sammen med oss. For smaken av rein er smaken av natur og kultur. 
Vi tar imot dere på tunet, på samisk selvsagt, for det er vårt hjertespråk.

Foto: Christian Roth Christensen/Davvi Siida

 

 

Vår samiske arv

I begynnelsen var landet, reinen, mennesket og bålet. Og fortsatt er disse kjernen i vår stolte samiske kultur. Rundt ildstedet i lavvoen er det godt å dele et styrkende måltid og historier om det som var og alt som er.
Et besøk hos oss innebærer å bli kjent med Inga-familiens hverdag, tanker og verdier, men også med slektsleddene bak oss og hvordan de en gang levde sine liv.
Vi, Laila og Arild, tar imot deg på gården der vi bor, og introduserer deg til vårt liv og vår hverdag. Den inneholder mange tradisjoner, blant annet duodji, samisk håndverk. Her får du både kjenne og lukte og gjerne prøve selv. Og selvsagt får du møte og fôre den lille reinflokken vi holder hjemme. Det er med stor glede vi deler vår kunnskap om dette fantastiske dyret som har så mange spesielle egenskaper. Reinen har gitt samene både husly, mat og klær til alle tider. Og slik er det i stor grad fortsatt.
Besøket avslutter vi aller helst med en varmende reinkjøttsuppe og en god latter ved bålet inne i den romslige lavvoen på tunet.

Foto: Trym Ivar Bergsmo/ Inga Sami Siida

Reis til Nord-Norge med Widerøe

Widerøe flyr til 41 reisemål i Norge, hele 24 av dem i Nord-Norge. Se hvilken flyplass som ligger hvor og hvordan du kan komme deg videre til din drømmedestinasjon!

Opplevelser i Sápmi, samenes rike

Den beste måten å lære om samisk kultur, er å oppleve den selv. Å besøke samene på deres egne premisser og få et innblikk i Sápmis spennende kulturer og lokalsamfunn.

Bli kjent med vår kultur gjennom opplevelser

Arven fra norsk, samisk og kvænsk kultur, fisket og kystkulturen, det moderne kulturlivet; aktivitetene i Nord-Norge springer ut fra menneskene i nord.