La deg berøre av samtidskunst i vakker nordlandsnatur

Kjell Erik Killi Olsens “mannen fra havet” er ett av 36 kunstverk som er plassert rundt i 35 kommuner i Nordland.

Foto: Øystein Lunde Ingvaldsen

Skulpturlandskap Nordland omfatter 36 kunstverk spredt utover et område på ca. 40 000 kvadratkilometer i Nordland fylke. Prosjektet ble realisert i perioden 1992 – 2015 og er et samspill mellom dramatisk natur og frittstående verk.

Tekst: Gullaug Pless

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kunst i all slags vær, året rundt

Du kan oppleve Skulpturlandskap Nordland til alle årstider – i mørketid, i snødrev og vind, under midnattssol, i regn og med haglbyger piskende mot ansiktet. I et sekund stormer det, i neste blir det helt stille, noen ganger skjer alt samtidig. Naturen spiller på lag med kunsten og omvendt. Furet værbitt. Det er dramatikk og heftige sceneskifter i nord. Din dag er enestående og neste dag sjelden lik.

Med vidåpne sanser

Hver skulptur i samlingen forteller en spesiell historie, de fleste er universelle. Forståelsen av et kunstverk er individuelt. Du vil oppleve helheten i kraft av din egen tilnærming til verket og landskapet rundt. Det vil alltid være rom for alternative måter å oppleve kunst på. Forståelse oppstår gjerne når du tar deg tid, tar kunsten innover deg og åpner opp med alle sanser. Stillheten i naturen forsterker opplevelsen av kunsten og vice versa. Iscenesettelse av kunstverk i den barske arktiske naturen, gjør Skulpturpark Nordland til en opplevelse utenom det vanlige. Den setter dype spor og gir varige minner. God tid, godt fottøy, en skisseblokk og ikke minst et godt fotoapparat, anbefales når du besøker disse stedene!

(Om vinteren kan noen steder være utilgjengelige, undersøk på forhånd, forbehold må tas med tanke på vær og føreforhold.)

Fritt frem for personlige betraktninger

Skulpturlandskap Nordland er mest av alt en personlig opplevelse. Berikelse og kunstnerisk påfyll på utposter i Nordland, der den internasjonale kunstscenen spiller på lag med vill natur i en sanselig kombinasjon. Du bestemmer selv hvor dypt du ønsker å dykke inn i tematikken og hvor mange steder du vil besøke på den samme reisen. Hva du vil vite om kunstneren, verket og om bakgrunnen, er helt og holdent opp til deg selv. Som betrakter får du en unik mulighet til å filosofere og undres over verkene på din egen måte. La deg bergta i øyeblikket! Kunstverkene berører på ulike plan, alt ettersom. Det er fritt frem for personlige tolkninger og refleksjoner.

«Å tenke er alltid å oppleve, eksperimentere, ikke tolke, men eksperimentere, og det vi opplever, eksperimenterer med, er alltid det herværende, det som skal bli, det som er nytt, det som tar form.» 

Sitatet er hentet fra den franske filosofen Gilles Deleuze (1925 -1995) som har skrevet om forholdet mellom opplevelse og virkelighet. Han er regnet som en av de mest innflytelsesrike franske filosofene i nyere tid.

Kunst i storslått natur

Det vanlige er å tenke at en skulpturpark er knyttet til et spesielt sted, Skulpturlandskap Nordland er mer vidstrakt enn som så. Skulpturene er fordelt rundt i nordlandsnaturen på de mest utrolige steder. Kunstverk fra hele verden er flyttet ut fra atelierene til vakre landskap i nord. I gallerier der den arktiske naturen med høye fjell og frådende hav utgjør en storslått innramming. Hovedtanken bak Skulpturlandskap Nordland, var å skape nye steder i et stort geografisk område i Nordland fylke. Konseptet innbefatter utvalgt samtidskunst av anerkjente kunstnere fra hele verden. Grunnlaget for ideen, ble lagt hos den amerikanske kunstneren Michael Heizer (f. 1944-)  i 1989. Han uttalte at «Verket er ikke plassert et sted, det utgjør et sted.»

Samarbeid mellom kunstnere og lokalbefolkning

I tett dialog med lokalbefolkningen, fikk kunstnerne selv velge hvor skulpturene skulle plasseres. Stedene er ikke stedsspesifikke i offentlig forstand. Verkene er plassert der de passer naturlig inn i landskapet. På en jordflekk, ved en brygge, på kaia, i en vik, på fjellet og ytterst på øyer. Variasjonen rundt plasseringene, gir den besøkende rik anledning til en skattejakt i Nordland. Kunstnerne bidro aktivt til å plassere egen kunst, lokalbefolkningen bisto med kunnskap og forståelse for naturen. Prosessen kulminerte i utendørs gallerier spredt over 40 000 kvadratmeter i Nordland.

Ulike kunstverk, forskjellige tolkninger

Alle de 36 skulpturene i Skulpturlandskap Nordland er forskjellige og gjenstand for ulike tolkninger avhengig av den som ser. Du finner klassiske skulpturer og fantasifulle installasjoner, enkle former og mer komplekse. De har ingen sammenheng, men er frittstående landemerker i naturen. Det er konseptuelle kunstverk med ulike kvaliteter, utført i forskjellige materialer. Hvert enkelt verk bærer en interessant historie om samtiden.

Uten tittel (Dan Graham)

Previous
Next

En installasjon å speile seg i

Den blir kalt «Dusjkabinettet» på folkemunne, korrekt navn er Uten tittel, og er en installasjon fra 1996 av amerikanske Dan Graham (f.1942-) plassert i Vågan i Lofoten. Paviljongen er i reflekterende gjennomskinnelig glass og rustfritt stål, satt opp på en lav sementfot midt på en grusflekk. Å bevege seg rundt skulpturen gir stadig nye overraskelser og perspektiver. En referanse til verket er Jean Paul Sartres begrep om «speilstadiet». Det dreier seg i hovedsak om å bli betraktet av en annen og hvordan dette skaper selvbevissthet og gjør oss til subjekter. Et tema som er mer aktuelt i dag enn noen gang. Her beveger du deg rett inn i Instagram bildet! 

Slik kommer du deg dit:
Det er ingen holdeplass ved skulpturen. Nærmeste blir Lyngvær som ligger 500 m. i retning Svolvær.

Mannen fra havet (Kjell Erik Killi Olsen)

Previous
Next

Mannen fra havet, en gigantisk skulptur som ser utover

Mannen fra havet  fra 1994, er av den norske kunstneren Kjell Erik Killi Olsen (f. 1952-). Den står i Bø i Vesterålen og er den mest ikoniske og særegne skulpturen i samlingen. Lokalt kalles den bare for ‘Skabelonen’ (sjablongen). Mannen står høyreist som en gallionsfigur og ser utover havet. Eller har han kommet opp fra havet og stivnet i positur? Mannen fra havet ruver i terrenget med sine 4 meter og 30 centimeter. Skulpturen er støpt i jern med en ruglete og knudrete overflate. Formspråket er typisk Killi Olsen med aparte skikkelser og fremmedartede vesener. Skulpturen er ren fantasi, full av detaljer, litterære antydninger og mulige tolkninger. Den uttrykker noe overjordisk og gåtefullt. Skulpturen er lett synlig, lett å like, men samtidig underlig, meditativ, ettertenksom og annerledes. Kunstverket kan tolkes som en blanding av gjenkjennelse og noe fremmed, fortrolighet og avstand. En stolt mann med en kvinne i ryggen. Han er vendt mot havet, hun innover mot land. Du kan drømme deg langt vekk, men samtidig kjenne tilhørighet til stedet. 

 

Slik kommer du deg dit:
Fra Sortland kommer man seg med Buss rute 18-841 som kjører t/retur Sortland – Bø i Vesterålen.

Uten tittel (Bård Breivik)

Previous
Next

Uten tittel, to verk av billedhugger Bård Breivik i Narvik

I Narvik har den norske kunstneren Bård Breivik (1948-2016)  bidratt med to skulpturer til Skulpturlandskap Nordland, en portal og en søyle. Rundt skulpturene har det skjedd en utviklingen i miljøet med boligfelt og båtparkering, noe som gjør at beliggenheten fortoner seg annerledes i dag, enn da verkene ble oppført for 25 år siden (i 1993). Visjonen til kunstneren var mest sannsynlig at verkene sto i dialog med hverandre og komponerte en helhet i uberørt landskap. At de var en del av naturen rundt med vann, stein, broer og turstier i strekket mellom de to kunstverkene. Breivik jobbet gjerne med stein og vann, han knyttet form til funksjonalitet enten det var gjennom teknologi eller ved bruk av eldre håndverkstradisjoner. Så også i Narvik. Skulpturene i Narvik gir forøvrig hint til sceniske apparater.

Slik kommer du deg dit:
Skulpturen ligger like utenfor Narvik sentrum, går ingen buss dit.

Umulig å si om steder har påvirket kunstens form

De fleste kunstnerne valgte steder der naturen er mektig, uberørt, sårbar og ubeskrivelig vakker. Det er umulig å si om stedene har påvirket verkets form, da kunstnerne leverte de første skissene etter besøk på stedene, med unntak av to verk; Markus Raetz’ og Inge Bjørlos som eksisterte før Skulpturlandskap Nordland ble igangsatt.

Kunstopplevelser over tid

Skulpturlandskap Nordland gir deg som besøkende en gyllen mulighet til å oppleve storslått nordnorsk natur og internasjonal samtidskunst samtidig. Selv i verdenssammenheng, er denne kunstsamlingen en sjeldenhet. Du får en unik historie på hvert sted, fortellinger om kunstneren og kunstverket i en geografisk kontekst, der naturen skifter karakter ofte. Samlingen kan gjerne oppleves over tid, da avstandene er store.

Les også: Dette er Norge Rundt-billetten

Stort spenn i kunst og kunstnere

Verkene er en kilde til inspirasjon for lokalbefolkningen og tilreisende. Samlingen består av ulike kunstverk der kunstnerne har forskjellig budskap på hjertet. Kunstnerne representerer ulike generasjoner, tankeganger og nasjonaliteter. Det er et stort spenn i materialvalg og estetiske perspektiver. Hovedgruppen av kunstnere er 12 nordiske og 8 norske kunstnere. De resterende er 10 kunstnere er fra andre land i Europa, og 6 fra ellers i verden. 

Permanente verk med nomadisk inngang

Kunstverkene er permanente og setter lys på globale problemstillinger, verdier som de fleste mennesker anerkjenner og deler. Det kan være skjønnhet knyttet til landskapet der de er plassert, religiøse og åndelige perspektiver, mannen og kvinnen ved havet. Miljø og bærekraft. Å se og oppleve hvert enkelt kunstverk på nært hold, ta og føle på dem, kjenne på stedets kraft, er et eventyr med nomadisk inngang. Kunstverkene og omgivelsene rundt innbyr til ro og kontemplasjon.

Øyeblikket da kunst møter natur

Skulpturene fungerer som minner om en spesiell tidsperiode, men peker også fremover for lokalsamfunnet og for naturen verket er plassert i. Fremfor alt er kunsten og samspillet med naturen kortvarige hendelser i øyeblikket. I all slags vær, i den sinnstilstanden du selv befinner deg i.

Kilder:

Skulpturlandskap Nordland – presentasjon av en internasjonal kunstsamling realisert i perioden 1992 – 2015.

Nordland Fylkeskommune/Uten tittel av Kristoffer Dolmen

Les mer om kunst, kultur og arkitektur i NordNorge på nordnorge.com